تزیین دکوراسیون داخلی اتاق پذیرایی و نشیمن با آینه
از وسایل و لوازم متنوعی برای تزیین دکوراسیون داخلی اتاق پذیرایی و نشیمن بهره برده میشود، ولی فقط در بعضی از اتاق های نشیمن و پذیرایی روی دیوارها آینه می بینیم.


در واقع آیینه که در گذشته ها و طراحی دکوراسیون سنتی ما ایرانی ها یکی از اصلی ترین تزیینات دکوراسیون داخلی به حساب می آمد، خیلی وقت است که جای خالی اش احساس میشود. البته در اکثر اتاق خواب ها آینه وجود دارد ولی جایگاه مورد نظر ما اصلی ترین بخش خانه یعنی اتاق پذیرایی و نشیمن است. آیینه با هر اندازه و شکلی باشد به سبب طرح و شکل زیبا و با وقاری که دارد یک شفافیت دوست داشتنی را به دکوراسیون داخلی هدیه می دهد و علاوه بر این ، آینه بهترین وسیله ای است که به فضای داخلی حجم و وسعت می دهد.


آینه ها جلوه زیبایی را در خانه های ایرانی تمام میکنند و باعث انعکاس دادن و پخش نور در فضا می شوند و زیبایی و شکوه آن را دوچندان می کنند. فضاهای آینه کاری شده حس رویا گونه ای دارند.


از ما می شنوید سالن نشیمن و پذیرایی را بدون آینه نگذارید، آینه به دکوراسیون داخلی منزل شما شخصیت و ابهت میدهد.