فضای سبز

دکوراسیون داخلی نماسبز فضای سبز

یک فضای سبز زیبا در محل کار یا ساختمان دفتر شما به معنی تاثیر در رونق کسب و کار شما است. اصول طراحی فضای سبز شامل عناصر یکنواختی، مقیاس، تعادل، سادگی، تنوع، تاکید، و دنباله به عنوان اصولی است که بر خط، فرم، بافت، رنگ و… اعمال می شود و از به هم پیوستگی این عناصر هنر طراح نمود می یابد. ...

بیشتر...

بام سبز (Roof garden)

دکوراسیون داخلی نماسبز پشت بام سبز roof garden

در مناطق شهری یکی از عوامل محدودکننده در ایجاد فضای سبز کمبود فضای موجود است. از اینرو بام سبز یا روف گاردن یک راه حل ایده آل برای توسعه فضای سبز شهری با استفاده از فضای پشت بام است که غالبا یک فضای استفاده نشده و بدون کاربرد محسوب می شود....

بیشتر...