نقاشی
نكاتي كاربردي در نقاشي ساختمان

براي داشتن رنگي مناسب با كيفيت و با دوام در نقاط مختلف ساختمان ابتدا بايد شناخت مختصري ازنوع رنگها ي ساختماني داشت،چرا كه رنگ يكي از اثرگذارترين و با اهميت ترين مراحل اجرايي يك ساختمان و دكوراسيون داخلي آن ميباشد.اولين نكته اي كه در مورد رنگهاي ساختمان بايد به آن توجه ويژه داشت قابليت شستشوي رنگها است ،رنگهاي روغني آلكيدي از قابليت شستشوي بهتري در مقايسه با رنگهاي ديگر ساختمان دارند اما بايد در مورد رنگهاي روغني ساختمان به اين نكته توجه داشت كه اين نوع از رنگها به دو دسته روغني مات و روغني براق تقسيم ميشوند كه هر كدام از اين رنگها به تنهايي پوشش مناسبي براي ساختمان نيستند و بايد با هم تركيب شوند تا رنگ نهايي روغني از كيفيت مطلوب برخوردار باشد .توجه داشته باشيد رنگهاي روغني مات و رنگهاي روغني براق هر كدام به تنهايي معايب و مزاياي دارند كه با مكمل قرار گرفتن ،اين معايب تا حد زيادي مرتفع شده و رنگ نهايي كيفيت مطلوبي پيدا خواهد كرد.رنگهاي روغني براق قابليت شستشوي بسيار بالايي داشته و ديرتر كثيف ميشوند ولي در عوض به دليل براقيت بالا موجها و ايرادات گچ و سطح زيرين كار را به شكلي نا متعارف نشان ميدهند كه همين امر باعث ميشود تا رنگ تمام براق به تنهايي گزينه خوبي براي اجراي رنگ آميزي ساختمان نباشند. همچنين رنگهاي روغني مات براي پوشاندن عيب زير كار گچ و سطح مورد نظر ساختمان گزينه خوبي بوده و در عمل فضا را بدون نقص نشان ميدهد ولي در عوض رنگهاي روغني مات، هم به لحاظ پوشش كار بسيار ضعيف هستند و هم به لحاظ قابليت شستشو از كيفيت بسيار پاييني برخوردار هستند،پس توجه داشته باشيد براي نقاشي ساختمان با رنگهاي روغني از تركيب رنگهاي مات و براق به اندازه دلخواه استفاده كنيد.(رنگهاي روغني آلكيدي داراي بو بوده و در دراز مدت ممكن است توليد سرب كنند)

گزينه بعدي در مورد رنگهاي ساختماني رنگهاي پلاستيك میباشد .

رنگهاي پلاستيك قابل شستشو نميباشند ولي به دلايل نوع و جنس رنگ بهترين گزينه براي رنگ آميزي سقفها هستند به گونه اي كه سقف ساختمان را تا حد زيادي بلندتر نشان داده و در طولاني مدت ديرتر تغيير رنگ ميدهند.(رنگهاي پلاستيك بدون بو هستند)