نمای شیشه ای
با پیشرفت ماشین آلات ساخت شیشه، کاربرد شیشه در نماهای مدرن ساختمان به طور روز افزونی افزایش یافته است بطوریکه نماهای تماما شیشه از دوران معماری مدرن به عنوان پوشش ساختمان ها به کار می رفتند. انواع نماهای شیشه ای که امروزه  در سطح شهر با آنها مواجه هستیم عبارتند از: « فریم لیس، اسپایدر، کرتین وال، نمای دو پوسته شیشه ای» البته نماهای تماما شیشه به علت ضریب هدایت حرارتی زیاد باعث مصرف زیاد انرژی جهت تأمین گرمایش و سرمایش می شوند و در مجموع باعث اتلاف انرژی می‌شوند.


مزایای نمای شیشه ای:
  • کاهش بار مرده ساختمان‌‌های بلند
  • سرعت بخشیدن به اجرا
  • تأمین دید یکپارچه از مناظر بیرون برای ساکنین داخل
  • ایجاد احساس سبکی و ظرافت در ساختمان از دید یک ناظر شهری