بام سبز (Roof Garden)
در مناطق شهری یکی از عوامل محدودکننده در ایجاد فضای سبز کمبود فضای موجود است. از اینرو بام سبز یا روف گاردن یک راه حل ایده آل برای توسعه فضای سبز شهری با استفاده از فضای پشت بام است که غالبا یک فضای استفاده نشده و بدون کاربرد محسوب می شود. امروزه در برخی از مناطق، بام سبز به شدت در حال توسعه است با این حال عدم اجرای تخصصی معمولا این پروژه ها را با مشکلاتی مواجه می نماید. از این رو ضروری است که چند نکته را در هنگام ایجاد بام سبز باید به خاطر داشته باشیم. اول از همه در نظر گرفتن وزن اضافی است که یک روف گاردن بر  ساختمان تحمیل می کند. این مرحله به صورت اصولی از همان مراحل ابتدایی بنای ساختمان باید لحاظ گردد. از جمله مشکلات موجود در مسیر احداث روف گاردن این است که معمولا سازندگان در مراحل نهایی تصمیم به احداث روف گاردن می گیرند. هر چند اکثر ساختمان ها قادر به تحمل وزن اضافی برای ایجاد یک روف گاردن سبک را دارا هستند اما در این حالت طراحی بام سبز با محدودیت بیشتری مواجه است. در نظر داشته باشید که گیاهان در بام سبز در معرض باد شدیدتری هستند بنابراین طراحی باید به گونه ای باشد که روف گاردن در مقابل باد مقاوم باشد. یک روش موثر استفاده از داربست و یا برخی از باد شکن مشبک است. از سوی دیگر در انتخاب گیاهان باید گونه های مقاوم در مقابل باد لحاظ گردند و استفاده از درختان بلند در روف گاردن توصیه نمی شود. یکی از عوامل مهم در احداث بام سبز در نظر گرفتن سیستم زهکش مناسب و عایق سازی صحیح بستر کشت است به گونه ای که زه آب آبیاری به سهولت و با ایمنی از طریق شبکه زهکش خارج شود. همچنین تعبیه سیستم زهکشی باید به گونه ای باشد که احتمال انسداد شبکه وجود نداشته باشد.

بام سبز پروژه قلهک


نمونه پروژه های انجام شده در بام سبز